Дяволът и царският син (по народна приказка) - III част

Автор : Елисавета Багряна

Източник : Списание "Детска радост"

Отзиви : Разгледайте прекрасните илюстрации на Вадим Лазаркевич.


Момъкът извадил мечите влакна и ги надъхал. При него взели да пристигат от всички страни, през врати и прозорци, зайци. напълнила се стаята. момъкът се зарадвал и засвирил с уста, а зайците се изправили на задните си крака и заиграли. Дошъл царят и като видял, зайците, смаял се.

Тогава му дали чувала с житото, просото и ориза. Като останал сам, момъкът надъхал сламчицата. Дошли мравките и и за един час отделили житото, просото и ориза на три равни купчини.

Най-после отишли да доведат сестрите. Момъкът надъхал крилцето от осите. Дошла една оса и му казала: "На която мома кацна, тя е най-малката."
Довели трите моми. Те били хубави и еднакви, като три капки вода. Но осата кацнала на една от тях. царският син се приближил до нея, обърнал се към царя и рекъл:
- Царю честити, тази е най-малката. Аз изпълних всичко и сега трябва да ми я дадете.
Царят му я дал и заповядал да ги изпратят с богати дарове и музики.

Като наближили столицата, дяволът зачул музиките и се качил на върха на високата градска кула да разбере, какво става. Щом видял царския син с дъщерята на тригорския цар, толкова се ядосал, че забравил да се държи, плъзнал се и паднал от кулата, та се пръснал на парчета.
Така царският син бил освободен от клетвата си. Магията се развалила, той добил истинския си образ и се оженил за момата, която сам си довел.

Из списание "Детска радост" - 1924-25, книжка пета, стр. 9-13. Редактор - Ран Босилек, илюстратор - Вадим Лазаркевич.