Дяволът и царският син (по народна приказка) - II част

Автор : Елисавета Багряна

Източник : Списание "Детска радост"

Отзиви : Разгледайте прекрасните илюстрации на Вадим Лазаркевич.


Приближили езерото. Двамата пазачи останали настрана да гледат. Царският син отишъл да налее вода. А на брега на езерото, от край до край, лежала завита около него на пръстен, огромна змия. Така никой не можел да приближи водата. Колкото хора се опитвали, тя ги глътвала. И ето, щом видяла царския син, змията извила към него глава и зяпнала. Но вместо да го глътне, заговорила с човешки глас.
- Ела си налей вода, момко. Но знай, че този, който те е пратил тук, иска да те погуби. Като те види, че се връщаш жив и здрав, ще те прати на друго място. Но ти не тръгвай на път, преди да ти даде три товара пастърма, три товара просо и три товара мед.

Момъкът налял вода, пийнал и си тръгнал. А змията се завила пак.

Когато царският син се върнал, дяволът толкова се ядосал, че без да пийне от водата, хвърлил съда на земята. Той се счупил и водата се изляла.
След някое време той намислил друго.
- Искам да се оженя за най-малката дъщеря на Тригорския цар, - казал той на царския син. - Иди да ми я доведеш.

И царският син тръгнал за Тригорското царство. Но той взел, както го научила змията, товари пастърма, просо и мед.

Вървял, вървял, стигнал в една гора. Нападнали го диви зверове - щели да го разкъсат. Той разтворил товарите пастърма. Зверовете се наяли, останали много доволни и решили да му се отплатят. Най-старата мечка отскубнала няколко влакна от козината си и му рекла:
- Ако някога ти потрябва нещо, надъхай тия влакна и ще го имаш.

Момъкът продължил пътя си. Вървял, вървял, навлязъл във втора гора, пълна с мравки. Те попълзели по него и добитъка. Взели да влизат в очите, ноздрите, устата, - щели да ги изядат. той разтворил просото. Мравките се струпали и се наяли. За благодарност му дали една сламчица и му рекли:
- Ако някога ти потрябва нещо, надъхай тази сламчица и ще го имаш.

Пак тръгнал. вървял, вървял, стигнал в трета гора. Там имало оси. Забръмчали, зажилили - щели да уморят и него и добитъка. Но той им дал меда. Те се наяли, дали му едно крилце и рекли:
- Ако някога ти потрябва нещо, надъхай това крилце и ще го имаш.

Така царският син стигнал в Тригорското царство. В двореца го посрещнал царят и му рекъл:
- Ако искаш да вземеш за господаря си моята дъщеря, трябва в един ден да извършиш тези три неща:
• да събереш една стая живи зайци от гората;
• да отделиш едно от друго един чувал жито, просо и ориз;
• и да познаеш, коя от трите ми дъщери и най-малката.
Ако не направиш това, ще ти взема главата.
Като казал това, царят си излязъл.