100 години от създаването на списание "Детска радост"

Автор : -

Източник : Списание "Детска радост"

Отзиви : Библиотеката ни притежава едно от съкровищата на българската литература - списание "Детска радост".

В раздел "Предстоящи събития" на нашия детски сайт можете да научите повече за редакторите, писателите и художниците, които са радвали децата в началото на миналия век.

Предлагаме ви няколко приказки от известни български писатели, които са били отпечатани за пръв път на страниците на списание "Детска радост".