Назад

   

Бъдни вечер с "Детска радост"


02/12/2009


Списание "Детска радост" навършва 100 години.


Бъдни вечер
от Ст. Цанкова - Стоянова

Край трапеза прекадена
с миризлив тамянов дим,
в кръг край нея наредени,
всички татка си следим -

как разчупва и раздава
той погача по реда
и сърца ни затуптяват:
кой ли ще е със късмет?

- Падна се на мен парата!
весел викам пръв тогаз
и на всички от софрата
с радост я показвам аз.

Мойте братчета, сестрички
скачат прави в този миг
и протягат ми ръчички,
с врява весела и вик.

Колко гостби, колко сладост!
Татко кани ни честит;
мама ни поднася с радост
всеки да остане сит.

А в огнището ни тлее
бъдникът - стар крушов пън;
бъбрим, весело се смеем,
не помисляме за сън.

Млади, китни коледари
веч отколе са на път,
там са моите другари,
те и нас ще посетят...;

Ето влизат те във двора,
всички ставаме на крак;
"Рождество" запява хора
изведнъж пред наший праг.