Назад

   

Лятно турне на пътуващият детски екоклуб към Международно дружество „ Елиас Канети”, гр. Русе


27/10/2009

Пътуващият детски екоклуб към Международно дружество „Елиас Канети” Русе гостува в Детски отдел на Регионална библиотека „Любен Каравелов”.

Пътуващият детски екоклуб към Международно дружество „Елиас Канети” Русе гостува в Детски отдел на Регионална библиотека „Любен Каравелов”. Участвалите в летите занимания деца, се запознаха с различни теми: „Дивата природа”, „Замърсяване на водата, въздуха и почвата”, „Опазване на природата”. Заниманията протекоха под формата на интелектуални и подвижни игри, мултимедийни презентации, оцветяване и конструиране. Малките еколози „пътешестваха” в саваните, джунглите и пустините и влязоха в ролята на техните диви обитатели. Видяха пораженията, които човек ежедневно нанася на планетата. Научиха се как се конструира пречиствателна станция, как се събират разделно боклуците и как всеки от нас може да живее „по-зелено”.

Целта на работата в детския екоклуб е да се обхванат възможно най-много на брой деца и да се направят съпричастни към проблемите на околната среда, както и да се научат как да се грижат за нея.