Назад

   

100 години списание "Детска радост"


27/02/2009

През 1910 година един млад учител - Христо Хаджиев издава поредица в помощ на учебната програма. В първите книжки преобладават преводните материали - главно четива с познавателен характер. Така се ражда едно от най-прекрасните детски издания - "Детска радост".

Постепенно обликът на списанието се променя - отделя се все по-голямо внимание на художествената литература. След 1919 г. - като част от издателство "Хемус" -списанието набира сили и става много популярно. До 1923 г. негови редактори са Христо Хаджиев и Ран Босилек. След като Хр. Хаджиев става директор на издателството, от 1923 г. Ран Босилек самостоятелно редактира "Детска радост".
Иска да създаде детско списание с жизнерадостен, ведър тон. Привлича за сътрудници талантливи български автори. Без да накърнява творческата им свобода при подбора на темите и начините на тяхното изразяване, Ран Босилек настоява за правдиво отразяване на действителността.

"Поместените в "Детска радост" творби са не само дълбоко реалистични и близки до живота, но са съобразени със спецификата на детската литература, с психологическите особености на детето. От страниците на списанието зазвучава хубавата българска реч, а бодрият му тон вдъхва увереност в утрешните дни." - пише Елена Сматракалева - Дякович и прави обстоен преглед на темите и проблемите, претворени на страниците на списанието.

Разгледайте в нашия сайт рубриките "Годишнини", Приказки", Биографии" - там ще откриете част от съкровищата, запазени в Библиотека "Любен Каравелов" - Русе. Предлагаме ви:

• Творби, отпечатани за пръв път в "Детска радост" и превърнали се в класика на българската детска литература

• Някои от най-хубавите илюстрации на Вадим Лазаркевич, Г. Атанасов, Н. Кожухаров, Ал. Божинов, Ст. Венев и други видни български художници, участвали в оформлението на списаниетоВиж статията:
СМАТРАКАЛЕВА - Дякович, Елена. Из историята на детския литературен печат. Списание "Детска радост". // В Ъ П Р О С И на детската литература. Том пети, София : ДЛИДЮ, 1968, с. 172-181.