Назад

   

130 години от приемането на Търновската конституция


16/02/2009


Преди 130 години - на 16 април 1879 г. влиза в сила Търновската конституция, според която участието на народа в управлението на страната се осъществява, посредством Народното събрание, чиито представители се избират чрез свободно, пряко и тайно гласуване. Обикновеното Народно събрание обсъжда и приема законите на страната и нейния бюджет. За да се промени конституцията трябва да се свика Велико народно събрание.


За създаването на Търновската конституция можете да научите повече от сайтовете:

http://www.archives.government.bg/index.php?page=52

http://212.39.92.39/e/prosveta/istoria_11/37.html