[ Назад ]

   

Конкурс

“Бяла приказка”

Вид творчество

рисунка и фотография

Срок за предаване на творбите

30 март 2010 година

Срок за обявяване на резултатите

април 2010 година

Условия на конкурса

Във връзка с предстоящите през април

Празници на детската книга и изкуствата за деца

Детски отдел
при Регионална библиотека “Л. Каравелов” – Русе

Организира
конкурс за рисунка и фотография

на тема
“Бяла приказка”

Конкурсът “Бяла приказка” посвещаваме на големия български писател Валери Петров, който на 20 април навършва 90 години. С темата “Бяла приказка” искаме да провокираме въображението на децата, да открият красотата около себе си и в литературата. Творбите могат да са илюстрации към приказките на Валери Петров или да показват детското разбиране за приказното “бяло” в заобикалящия ги свят.

Творбите да бъдат придружени със следните данни:
Трите имена на детето, възраст, адрес, клас и училище, телефон или e-mail.
Рисунките да са с размер - А4.
Няма ограничения в техниките за рисуване и използваните материали.

Фотографиите в цифров вид да се изпращат на e-mail: children@libruse.bg
или на хартиен носител да се предават в Детски отдел на библиотеката.

Творбите ще бъдат журирани в следните възрастови групи:
деца до 7 години;
ученици от 7 до 10 години;
ученици от 10 до 14 години.
Отличените рисунки и фотографии ще бъдат представени в сайта: http://libruse.bg и на изложба в библиотеката през април 2010 година.

Срок за предаване на творбите – 30 март 2010 година - в Детския отдел

За допълнителна информация:
Детски отдел: 820127

Обявени награди


Резултати

Няма публикувани