[ Начало ]

     

[ Биографии ] [ ]

   

Германов, Андрей

Роден/а на

17 юни 1932

Починал/а на

15 май 1981Андрей Германов е роден на 17 юни 1932 година в село Яворово, Варненско. Завършва гимназия в Дългопол и руска филология в Софийския университет.
Работи като преподавател по руски език в Дългопол и ВМЕИ, редактор в сп. "Младеж", във вестник и издателство "Народна младеж", в издателство "Български писател", сп. "Съвременник"и сп. "Пламък".
Пише предимно поезия - стихове, поеми, дружески шаржове.
За деца издава десетина книжки със стихове и поеми. Най-известните от тях са: "Всяка заран", "Огледалце", "Олелии", "Змей на вратата", "Чешмата под снега". Стихосбирките му за деца са илюстрирани от Михалис Гарудис, Мира Йовчева, Иван Димов, Красимира Михайлова.
Андрей Германов умира на 15 май 1981 г. в София.
Стихове от Андрей Германов

Дрян

Ти пръв цъфтиш в снега. В усоите
запалваш жълта топлота.
И чичопеят каца в твоите
листа - да слави пролетта.

Най-дълго зрееш мълчаливо ти.
Но в дребния ти стипчав плод
се сливат сладкото с горчивото,
тъй както в нашия живот.

Не кринът и не теменугите
събуждат в мене топлина.
Натрупват дървесина другите,
а ти си цял сърцевина.

И трябвало ли е на храбрия
за знаме дръжка, прът за лък,
той търсел не дъба и габъра,
а си отсичал дрянов стрък.

Дъга

Над леса в роса окъпан,
над разцъфналия хълм
бие своя весел тъпан
пролетният първи гръм!

Стихва. Стъмва. Над полето
затрополва изведнъж
като едър грах в решето
пролетният първи дъжд!

Брулва блока. Изкатерва
зад рекичката брега
и над него се разперва
пъстра - първата дъга!

Всяка заран

Бавно, бавно посивява
в здрача равното поле.

Ах, едно петле тогава
плисва с огнени криле,
като пламък то се мята
на плета и подир миг
в хълбока на тишината
впива острия си вик!

Хоризонтът клепка вдига -
мътно, сънно гледа той:
кой тъй дръзко кукурига
в тоя утринен покой?

А петлето пляска, пуха
със крилата и крещи,
като въглен се раздухва,
като пламък жив трепти
и тогаз от светлината
на пламтящите криле
пламва първо планината,
после равното поле
и след туй се разкалява
бялата небесна пещ.

И цветя глави подават:
пак ще е денят горещ.


БиблиографияКОНСТАНТИНОВА, Божанка. Български писатели - творци на литература за деца и юноши. Био-библиографски очерци. Т. ІІ. София, 1999. с. 176-178.


Връзки


http://liternet.bg/publish13/a_germanov/index.html - стихове за възрастни, писма и портрет на Андрей Германов

http://liternet.bg/publish/katalog/about/g/agermanov.htm - критика за Андрей Германов

http://litclub.com/library/bg/germanov/chetiristishia.htm - "Четиристишия" от Андрей Германов

http://www.slovo.bg/old/litforum/106/nvalchev.htm - "Думи за Андрей Германов" от Найден Вълчев