[ Начало ]

     

[ Биографии ] [ ]

   

Лофтинг, Хю

Роден/а на

14 януари 1886

Починал/а на

26 септември 1947Хю Лофтинг е роден на 14 януари 1886 г. Англичанин по произход и инженер по образование, писателят работи на големи строежи в Канада, Западна Африка и Куба.
Сражава се във френските окопи по време на Първата световна война. Там съчинява първите си разкази за доктор Дулитъл, илюстрира ги и ги праща на своите деца. След войната семейството му се премества в САЩ.

През 1920 г се появява “Историята на доктор Дулитъл”. Лофтинг окончателно прави избор в полза на писателското поприще. Той издава още 12 книги за знаменития доктор и неговите приключения. Книгите му учат на доброта и сърдечност. Негов девиз е мотото, поставено в началото на първата книга от поредицата – “На всички деца – деца по възраст и деца по сърце…”
Романите на Хю Лофтинг са написани на забавен и близък до детските възприятия език, с искрящ хумор. Голяма част от тях са преведени на български език.
В Детския отдел на Библиотека “Л. Каравелов” – Русе можете да намерите много от книгите на Хю Лофтинг: “Историята на доктор Дулитъл”, “Циркът на доктор Дулитъл”, “Пощата на доктор Дулитъл”,“Пътешествието на доктор Дулитъл”, “Доктор Дулитъл на Луната”, “Доктор Дулитъл и зеленото канарче”.

Хю Лофтинг умира на 26 септември 1947 г.


БиблиографияКОВАЧЕВА, Иванка и Маргарита Терзиева. 100 европейски и американски автори - творци на литература за деца и юноши. (Ямбол, 2001). с. 42-43.


Връзкиhttp://www.answers.com/topic/hugh-lofting - портрет биография и библиография - на английски език

http://liternet.bg/library/pr/l/h_lofting.htm - онлайн - текста на романа "Доктор Дулитъл"