[ Начало ]

     

[ Биографии ] [ ]

   

Грим, Якоб и Вилхелм Грим

Роден/а на

Починал/а на


Якоб Грим
4 януари 1785 - 20 септември 1863

Вилхелм Грим
24 февруари 1786 - 16 декември 1859

Братя Грим и техните приказки

Много години са минали от времето, когато са издадени “Детски и домашни приказки” на Братя Грим - том първи през 1812, том втори - 1814 г. Изданието било съвсем скромно и по външност и по обем - имало само 83 приказки, вместо 200, печатани в днешно време.

Предговорът към сборника на Братя Грим, бил подписан на 18 октомври 1812 година. Книжката била оценена високо в тази епоха на пищен разцвет на романтиката, когато се формира немското самосъзнание и се пробуждат горещи националистически стремежи.

Братя Грим постоянно допълвали сборника с приказки, които събирали и записвали. Още приживе бил преведен на почти всички европейски езици, а на немски имало вече 5 или 6 издания. Това бил първият им опит за научно-издирване и обработване на народното творчество и първият им голям успех. За изключителните им научни достижения изследователите ги наричат “бащи и родоначалници на немската филология”.

Братя Грим се родили в Ганау: Якоб - на 4 януари 1785, Вилхелм – на 24 февруари 1786 година. От най-ранна младост, чак до смъртта си, братята били много близки приятели. При това взаимно се допълвали: по-големият - Якоб, бил и физически по-здрав от Вилхелм, който от младини бил болнав и укрепнал едва на стари години.

Баща им бил адвокат. Починал през 1796. Само благодарение на щедростта на своята леля по майчина линия Братя Грим успели да завършат образованието си. Те твърде рано проявили блестящите си способности. Учили първо в Каселския лицей, после постъпили в Марбургския университет, с твърдото намерение да станат юристи, по примера на баща си. Те наистина слушали лекции в юридическия факултет, изучавали правните науки, но природните им наклонности ги привлекли в съвършено различна посока – изучаването на родната - немска и чуждестранна литература. През 1803 година известният романтик Тик издал своите "Песни на минезингерите". В предговора той горещо призовавал към изучаване на родното културно наследство. Под негово влияние, скоро след завършването на университета, Братя Грим решили да се запознаят с древнонемската ръкописна литература и продължили научните си издирвания в тази област до края на живота си.

През 1805 година Якоб Грим заминал за Париж във връзка с научната си работа. Братята, привикнали да живеят и работят винаги заедно, трудно преживели раздялата и решили никога вече да не се разделят.

Между 1805 - 1809 година Якоб Грим бил библиотекар на Жером Бонапарт във Вилхелмсхег, а после даже и щатс-аудитор. След края на войната с Франция Якоб Грим получил от курфюрста на Касел задача – да отиде в Париж и да върне в Каселската библиотека ръкописите, които били отнети от французите.

През 1815 г. , заедно с представител на Каселското курфюрство, бил изпратен на Виенския конгрес. Якоб Грим посрещнал с отвращение перспективите за изгодна политическа кариера – всички служебни дела възприемал като пречка за научните си занимания, на които бил предан от все сърце. Заради това напуснал службата си през 1816 година, отклонил предложената му професура в Бон, отказал се от високата заплата и станал библиотекар в Касел, където брат му още от 1814 година бил секретар в библиотеката. Двамата братя запазили своето скромно положение, отдавайки се изцяло на своите научни изследвания. Този период от живота им бил най-плодотворен за тяхната научна дейност. През 1825 година Вилхелм Грим се оженил, но братята все така продължили живеят и работят заедно.

През 1829 година директорът на Каселската библиотека починал. Мястото му, трябвало да заеме Якоб Грим, но бил предпочетен друг - без никакви заслуги. Братя Грим, оскърбени от тази несправедливост, напуснали. Естествено, не останали без работа – научните им трудове вече били твърде известни. През 1830 година Якоб Грим бил поканен в Гьотинген - станал професор по немска литература и старши библиотекар при тамошния университет. Вилхелм постъпил като младши библиотекар и през 1831 година бил удостоен с титлата извънщатен, а през 1835 година - щатен професор. Тук братята работили с група особено прогресивни учени -светила на германската наука. Но престоят им в Гьотинген бил кратък.

Новият Хановерски крал, качил се на престола през 1837 година, решил с едно драсване на перото да заличи конституцията, дадена на Хановер от предшественика му. Разбира се недоволството в страната било всеобщо, но само седем гьотингенски професори имали достатъчно гражданско мъжество открито да протестират. Сред тези седем смелчаци били и Братя Грим. На този протест кралят Ернст-Август отговорил с незабавно уволнение на седмината професори и изгонил тези от тях, които не били родени в Хановер. В тридневен срок Братя Грим трябвало да напуснат града и временно се заселили в Касел.

Общественото мнение в Германия подкрепило знаменитите учени: открита била обща подписка, а двамата най-известни германски книжари-издатели (Реймер и Гирцел) им предложили да съставят немски речник на широка научна основа. Братя Грим приели това предложение с най-голяма готовност и след необходимите, доста дълги приготовления, се захванали за работа. Но не им се наложило дълго да останат в Касел – приятелите им се погрижили за тях – намерили им просветен покровител - кронпринца Фридрих-Вилхелм Пруски. Когато през 1840 година се качил на престола, веднага ги извикал в Берлин. Те били избрани за членове на Берлинската академия на науките, и в качеството си на академици, получили право да четат лекции в Берлинския университет. Скоро и Вилхелм, и Якоб Грим започнали да четат лекции в университета и живели в Берлин до самата си смърт. Вилхелм умрял на 16 декември 1859 година; Якоб го последвал на 20 септември 1863 година, на седемдесет и деветата година от своя труден и плодотворен живот.

В тази кратка биографична бележка не би могло да се обхване разностранната научната дейност на Братя Грим. Можем само да изброим най-важните изследвания, донесли им славата на видни европейски учени и да посочим различията в дейността на Якоб и Вилхелм Грим, които до известна степен характеризират личното им отношение към науката.

В началото, в периода на юношески увлечения по старогерманската литература и народност, Братя Грим събирали, анализирали и издавали народно творчество като съавтори.

От 1818 Якоб Грим се занимава главно с филологически изследвания на германските наречия и издава едни от най-важните си научни трудове: "Немска граматика" (1819 г.), "История на древното немско право" (1828 г.) и "Немска митология" (1835 г.), - които имат епохално значение не само за германистиката, но и за сравнителното езикознание.

Вилхелм Грим бил привлечен от изучаването на отделни паметници на старата немска литература: поетични творби, народни предания, немски героични саги. Голям е научният му принос в тази област. Той възстановявал повредени ръкописни текстове, положил основите на сравнителния метод в историята на литературата – изследвайки развитието на един и същ поетичен материал в литературното наследство на различните народи. Вилхелм Грим бил изключително способен - прецизно разпознавал и анализирал промените в поетичния мотив при неговото странстване от народ към народ. Той бил водещата фигура при издаването на немските народни приказки и особено при създаването на образцовия коментар, който по-късно бил публикуван в отделен том към тях. В този коментар Вилхелм Грим дава богат материал за сравняване на немските приказни сюжети с тези от френските, италиански, испански, английски, скандинавски, славянски и даже с приказната съкровищница на източните литератури.


Библиография


ДИМИТРОВА, Малинка. Световна литература за деца и юноши. Т. 1. София, 2007, с. 127-135.


Връзки


На немски език:
http://www.grimms.de/contenido/cms/front_content.php - Музей на Братя Грим в Касел, биография, библиография, портрети на Братя Грим

http://www.grimms.de/contenido/cms/front_content.php?idcat=9 - животът на братя Грим в дати

С творчеството и научния принос на Братя Грим можете да се запознаете по-подробно в сайта на руски език:
www.encycl.yandex.ru/cgi-bin/art.pl?art=litenc/le3/le3-0141.htm&encpage=litenc